2009 Series No Drawings

NO DRAWINGS I, NY 2009,Print & Pencil, 100 x 80 cm
NO DRAWINGS I, NY 2009,Print & Pencil, 100 x 80 cm
NO DRAWINGS Ii, NY 2009,Print & Pencil, 100 x 80 cm
NO DRAWINGS Ii, NY 2009,Print & Pencil, 100 x 80 cm
NO DRAWINGS III, NY 2009,Print & Pencil, 100 x 80 cm
NO DRAWINGS III, NY 2009,Print & Pencil, 100 x 80 cm