2014 Serie VDX

VDX I, fotogravure 60 X 60 cm
VDX I, fotogravure 60 X 60 cm
VDX II, fotogravure 60 X 60 cm
VDX II, fotogravure 60 X 60 cm
VDX III, fotogravure 60 X 60 cm
VDX III, fotogravure 60 X 60 cm
VDX IV, fotogravure 60 X 60 cm
VDX IV, fotogravure 60 X 60 cm